Faktura logo - vystavte fakturu za pár vteřinDaňové přiznání, formuláře


Download, stažení tiskopisů pro daňová přiznání ve formátu pdf

Ostatní tiskopisy

     Ostatní tiskopisy a formuláře můžete získat například na stránce Aktuální daňové tiskopisy a formuláře zdarma ke stažení. Tato stránka také obsahuje detailní popisy formulářů a příloh.

Daň z příjmu fyzických osob (FO)

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2005
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za zdaňovací období (kalendářní rok) nebo jeho část2) od do
Příloha k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2005
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen „daň”) za zdaňovací období od do
ŽÁDOST podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů1) o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor bez roku) o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za zdaňovací období
Potvrzení o zdanitelných příjmech (2005) o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za zdaňovací období 2005
Počet zaměstnanců § 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období od-do
Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů za zdaňovací období od-do
PŘÍLOHA K VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona za zdaňovací období od-do

Česká daňová správa

     Tyto oficiální tiskopisy pro daňové přiznání naleznete na webu České daňové správy, na stránce Daňové přiznání.

Fyzické osoby:

  • Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob k vydaným tiskopisům k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005

    Uveřejněný tiskopis: "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005" označený 25 5405 MFin 5405 vzor č.12, pokyn k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005" označený 25 5405/1 MFin 5405/1 vzor č. 13 se použije pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2005. Do tiskopisu jsou zapracovány změny vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění pro zdaňovací období 2005, jako např. daňové zvýhodnění (§ 35c) a společné zdanění manželů (§13a). Tiskopis je členěn na základní část a přílohy jako ve zdaňovacím období 2004 a poprvé je součástí další příloha obsahující výpočet společného zdanění manželů.

    K výpočtu společného zdanění manželů vydalo Ministerstvo financí metodickou pomůcku, která je zveřejněna na stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) v sekci "Daně/Daně/Daně z příjmů/ Informace, stanoviska a sdělení" - zde.

    Příloha k přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - zde